האקדמיה למכשור – מדידת לחץ

מדידות לחץ Wika Germany

מתמרי לחץ Wika Germany​

מתמרי לחץ Honeywell – USA

מפסקי לחץ Wika Germany

מתמרי לחץ לתעופה ושימוש צבאי Validyne USA

מדי לחץ דיפרנציאלים Mid Weat Instruments – USA

דיאפרגמות מפרידות Wika Germany