אקדמיה

מערכת
חדרים
נקיים

Reduce the risk of out-ofspecification
conditions and
help keep your pharmaceutical
and biotechnical cleanrooms
audit-ready and compliant.

מערכות
אוויר
דחוס

You Compress Air. We Help You
Save Energy.

ייצור תרופות ומוצרים ביו טכנולוגים

Measurement and monitoring
for critical parameters:
Temperature, Relative Humidity,
Carbon Dioxide, Hydrogen
Peroxide, Liquid Nitrogen, and
virtually any other parameter
that impacts product quality
and safety.

בדיקה פונקציונאלית של אלקטרודות pH

ישנן תעשיות רבות בהן מדידת
pH הינה בעלת חשיבות גבוהה
ביותר. כיול מד ה- pH הינו פונקציה
חשובה שיש לערוך באופן שגרתי
כדי להתאים את האלקטרודה מול
המאפיין המשותך שלה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן